Czyste powietrze w Szwecji

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Pogoda

Reklama

Nasze społeczności

Reklama

Video

Czyste powietrze w Szwecji
Posted by

Czyste powietrze w Szwecji

Szwedów sposoby na czyste powietrze

Jeszcze w latach 70. Szwecja przeżywała dotkliwy kryzys w sferze energetyki. Obecnie kraj może się poszczycić przemyślaną polityką energetyczną i – co za tym idzie – czystym powietrzem.

Zdarzają się dni, gdy wskaźnik jakości powietrza w Warszawie informujący o ilości szkodliwych substancji jest kilkanaście razy wyższy niż w Sztokholmie. Co sprawia, że Szwedzi radzą sobie z problemem zanieczyszczeń powietrza?

Przemyślana polityka energetyczna

Najważniejszym celem polityki energetycznej Szwecji jest oszczędność i poszanowanie energii. Podobnie jak w Polsce, 50% zużywanego w Szwecji ciepła dostarczane jest dzięki sieci ciepłowniczej. Szwedzi jednak wyznają zasadę, że odpady mogą zastąpić tradycyjne źródła energii i wierzą w efektywność energetyczną. Do produkcji energii wykorzystywane są odpady komunalne i bioodpady z lasu, rośliny energetyczne z rolnictwa, ciepło odpadowe z przemysłu oraz biogaz powstający w wyniku beztlenowej fermentacji odpadów biodegradowalnych. Zużycie energii jest takie, jak kilkadziesiąt lat temu, mimo że PKB Szwecji wzrósł o 80%.

Polityka zrównoważenia

W każdym szwedzkim mieście o liczbie ludności powyżej 50 tys. istnieje instalacja do produkcji biogazu ze ścieków i wydzielanej u źródła, biodegradowalnej części odpadów komunalnych. W Szwecji działa także największa na świecie liczba pomp ciepła w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

Szwedzi skupili się również na zwiększeniu efektywności wytwarzania energii poprzez przejście na energetykę rozproszoną, skojarzoną oraz na odzysk energii z wilgotnych spalin, tradycyjnie traktowanej jako straty kominowe. Jednym z kluczowych rozwiązań w tym zakresie było znalezienie synergii między często niekojarzonymi ze sobą rodzajami działalności samorządów, takich jak oczyszczalnia ścieków, biogazownie, ale także sieć ciepłownicza i transport miejski.

Wszystko to nazwano polityką zrównoważenia, która oznacza maksymalne wykorzystanie tego, co zostało wyprodukowane dla zabezpieczenia bieżących potrzeb. Dzięki temu zmniejsza się obciążenie środowiska wynikające z produkcji oraz oszczędza nowe surowce.

Dzięki tak prowadzonej polityce ceny energii nie są wysokie (25% niższe niż w Polsce), a emisja pyłu zawieszonego jest niewykrywalna. Z kolei szwedzka produkcja energii elektrycznej obejmuje energię wodną, jądrową oraz energię wiatrową.

Dobre wzorce ze Szwecji

Według Szwedów odpady mogą zastąpić tradycyjne źródła energii. Kluczem jest przemyślana gospodarka odpadami. Konieczna jest też zmiana mentalna w zachowaniu mieszkańców oraz odgórne, zrozumiałe regulacje obejmujące system zrównoważonej gospodarki. Istotna jest też m.in.: energoefektywność budynków, a w sferze transportu poprawa warunków dla pieszych i rowerzystów w centrach miast, wprowadzenie opłat za wjazd do centrum, rozbudowa komunikacji miejskiej, ograniczenie ruchu samochodów w określonych częściach miasta, czyszczenie ulic w celu zredukowania ilości pyłu PM10, zwiększenie ilości samochodów elektrycznych (w Szwecji jest 27 tysięcy aut elektrycznych i hybrydowych.

 

Źródło: Ambasada Szwecji w Warszawie (swedenabroad.com)
Fot: własność redakcji

1 0 1089 23 stycznia, 2017 Ekologia, Nauka i badania, News 23 stycznia, 2017

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej www.WirtualnaSzwecja.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.