Równouprawnienie w Szwecji i na świecie

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Witamy wszystkich!

Portal powstał, by wspomóc oraz ułatwić poruszanie się w szwedzkich realiach. Gdy przybyliśmy do Szwecji napotkaliśmy wiele przeszkód i trudności związanych z życiem codziennym na obcym terenie. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym wszyscy mogą zapoznać się z egzystencją w kraju pełnym możliwości jakim jest Szwecja. Jest to miejsce, gdzie możecie podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami, jak i informacjami, które będą pomocne dla mieszkańców Szwecji. Wiadomości te mogą być również pomocne dla osób mających zamiar odwiedzić jak i osiedlić się w Szwecji. Postaramy się informować na bieżąco o zmianach zachodzących w tym atrakcyjnym kraju. Będziemy szukać nowych możliwości rozwoju naszego wspólnego portalu. Zbieranie informacji, wskazówek oraz innych elementów życia w jednym miejscu pozwoli i ułatwi byt w nowym państwie. Współpracujemy już z wieloma osobami, w tym z Damianem Golcem i Michałem Majewskim autorami zdjęć znajdujących się na stronach portalu.

Zapraszamy wszystkich do współpracy.

Dziękujemy.
zespół Polacy w Skandynawii
Równouprawnienie w Szwecji i na świecie
Posted by

Równouprawnienie w Szwecji i na świecie

Równouprawnienie to jedno z największych wyzwań naszych czasów

Dwie trzecie pracy na świecie wykonywana jest przez kobiety i dziewczynki. Połowa żywności jest wytwarzana przez kobiety i dziewczynki. A jednak kobiety zarabiają jedynie dziesięć procent światowego dochodu i są w posiadaniu tylko jednego procenta światowego kapitału.

– Równouprawnienie to jedno z największych wyzwań naszych czasów – mówi Premier Szwecji Fredrik Reinfeldt.

W Szwecji zależy nam na tym, by kobiety i mężczyźni mieli te same możliwości wpływania na kształt społeczeństwa i swojego życia.

– Jeszcze nie osiągnęliśmy wszystkiego, co możliwe, ale wiele już zrobiliśmy. W dużym stopniu dzięki temu, że stworzyliśmy regulacje i struktury ułatwiające łączenie życia zawodowego z rodzinnym – mówi Fredrik Reinfeldt. – Nasz hojny system świadczeń rodzicielskich, rozbudowana opieka przedszkolna i regulacje podatkowe wspierają system, w którym nie trzeba wybierać między rodziną a pracą. Można mieć to wszystko jednocześnie. Ważne jest motywowanie do pracy i zwiększanie równouprawnienia na rynku pracy.

Maria Arnholm, szwedzka minister ds. równouprawnienia postanowiła skupić się przede wszystkim na trzech zagadnieniach: różnicach w płacach kobiet i mężczyzn, na kłopotach w nauce chłopców i na walce z przemocą wobec kobiet.

– Celem pracy na rzecz równouprawnienia jest to, aby wszystkie jednostki mogły żyć i osiągnąć szczyt swoich możliwości – niezależnie od płci, klasy społecznej, orientacji seksualnej i pochodzenia etnicznego. Obecnie tak niestety nie jest. W zbyt dużym stopniu wyobrażenia na temat płci sterują naszym życiem. Uporanie się z tym jest jednym z najtrudniejszych i najważniejszych wyzwań politycznych – mówi Maria Arnholm.

– Polityka może tu wiele zdziałać. Musimy dołożyć jeszcze więcej starań na rzecz bardziej równego podziału obowiązków obojga rodziców, sprawiedliwszego podziału nieodpłatnej pracy domowej i opiekuńczej. Ważne jest też, by w szkole szybciej dostrzegano gorzej radzących sobie z nauką uczniów oraz by działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy ułatwiały dostrzeganie tych, którzy biją i tych, którzy są bici.

Dążenie do budowania świata, w którym panuje równouprawnienie to istotny aspekt szwedzkiej polityki zagranicznej. W takim świecie prawa wszystkich ludzi mają być respektowane, niezależnie od płci, koloru skóry, przekonań religijnych czy orientacji seksualnej.

Jednym z zadań polityki zagranicznej Szwecji jest w trakcie negocjacji ONZ i podczas pracy w strukturach UE, a także w relacjach z innymi krajami uwypuklanie problematyki ucisku kobiet i dziewcząt oraz przeciwdziałanie mu. Dlatego też Szwecja aktywnie zajmuje się zagadnieniem praw kobiet i dziewcząt, m.in. przy okazji rezolucji dyskutowanych podczas zgromadzenia ogólnego ONZ i rady ONZ ds. praw człowieka.

– Brak równouprawnienia, wykluczenie, przemoc i ucisk są ze sobą powiązane i dotykają najczęściej ubogich kobiet i dziewcząt. Poprzez naszą politykę zagraniczną chcemy wspierać rozwój gospodarczy, który daje ludziom utrzymanie. To jeden z elementów pracy zmierzającej do przeciwdziałania marginalizacji, przemocy i uciskowi – wyjaśnia szef szwedzkiego MSZ Carl Bildt.

Odmawianie kobietom ich praw jest stratą nie tylko dla nich samych. Oznacza również zaprzepaszczone szanse dla rozwoju gospodarczego. W niektórych częściach świata, np. w rejonie Zatoki Perskiej od kobiet nie oczekuje się uczestnictwa w życiu publicznym w tym samym zakresie, co od mężczyzn, mimo że więcej kobiet niż mężczyzn posiada tam wyższe wykształcenie. Minister ds. handlu Ewa Björling zauważa: – Kiedy odwiedzam kraje, w których kobiety nie mają takich samych szans w życiu zawodowym, co mężczyźni, powtarzam zawsze, że nie dopuszczając kobiet do rynku pracy, traci się intelektualny kapitał połowy ludności, mówi Ewa Björling.

Znaczna część najważniejszych szwedzkich zagranicznych projektów związanych z równouprawnieniem realizowana jest dzięki polityce rozwojowej.- Tak, wiele najpoważniejszych wyzwań dotyczy krajów najbiedniejszych. Ale także w krajach relatywnie bogatych istnieją duże różnice w dostępie biednych i bogatych do szczepień, opieki okołoporodowej, bezpiecznych porodów, a także leków na gruźlicę, HIV czy malarię. Nie możemy się na to godzić – mówi minister ds. polityki rozwojowej Hillevi Engström.- By stworzyć lepszy świat dla kobiet, dziewczynek, mężczyzn i chłopców, potrzebujemy silnego społeczeństwa obywatelskiego, kreatywnego społeczeństwa stawiającego na naukę, dobrze działających instytucji państwa i efektywnego sektora prywatnego. Oraz odważnych ludzi! – dodaje minister.

Oto kilka przykładów na to, jak pomoc rozwojowa w znaczący sposób wpływa na wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w różnych regionach świata:

– Dzięki skonsolidowanemu wsparciu udzielonemu ministerstwu zdrowia i organizacjom pozarządowym w Bangladeszu Szwecja w ciągu minionych dziesięciu lat przyczyniła się do zmniejszenia o 75 procent śmiertelności kobiet na skutek komplikacji okołoporodowych. Na spadek ten miała przede wszystkim wpływ mniejsza liczba niebezpiecznych aborcji.

– W Demokratycznej Republice Konga szwedzkie wsparcie dla UNICEF-u przyczyniło się do tego, że odsetek kobiet, które otrzymały pomoc lekarską w przypadku komplikacji okołoporodowych wzrósł z 37 procent w 2010 roku do 61 procent w roku 2012.

– W Etiopii szwedzkie wsparcie dla Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych – FLNZ – umożliwiło wzrost liczby położnych z 1275 w 2008 roku do 4725 w roku 2012. To bardzo ważny krok na drodze do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju nr 4 i 5 – znaczącego zmniejszenia wskaźnika umieralności położnic i dzieci. Ponadto FLNZ wdrożył program ulepszonych i poszerzonych szkoleń dla położnych w trzydziestu ubogich krajach. Fundusz przyczynił się również do polepszenia wydolności opieki okołoporodowej i neonatalnej na szczeblu lokalnym w trzydziestu dwóch ubogich krajach świata.

– Szwedzka pomoc rozwojowa w Mali przyczyniła się do wzrostu dochodów kobiet i lepszej kontroli posiadanych środków, dzięki mikrokredytom i zakładaniu przydomowych ogródków warzywnych.

– Dzięki wsparciu przekazanemu Etiopskiej Izbie Handlowej 8300 kobiet, działając w grupach samopomocowych i korzystając z programów mikrofinansowania, otworzyło własną działalność gospodarczą, co z kolei umożliwiło wzrost możliwości samodzielnego utrzymania się.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Szwecji w Warszawie (swedenabroad.com)
Fot: sxc.hu

Polecamy artykuły:

Birgitta Ohlsson: lepsze warunki dla kobiet
IV Polsko-Szwedzkie Forum Kobiet Biznesu
– Pomoc w Szwecji
– Szwedzkie instytucje

0 0 1954 06 marca, 2016 News, Polityka 6 marca, 2016

Dodaj komentarz

Popularne Newsy

Pomagamy

Aktualne i rzetelne informacje znajdą Państwa na łamach naszego serwisu Wirtualna Szwecja. Forum dyskusyjne, ogłoszenia oraz wszystko to co związane jest z życiem w Szwecji. Praca w Szwecji, życie w Szwecji, turystyka w Szwecji, pomoc w Szwecji to główne zagadnienia zawarte na łamach serwisu.

Zapraszamy do lektury!

WirtualnaSzwecja.pl
Portal Informacyjny dla Polaków w Szwecji
info@wirtualnaskandynawia.pl
obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej www.WirtualnaSzwecja.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.