Wybory do Parlamentu Europejskiego w Szwecji

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Witamy wszystkich!

Portal powstał, by wspomóc oraz ułatwić poruszanie się w szwedzkich realiach. Gdy przybyliśmy do Szwecji napotkaliśmy wiele przeszkód i trudności związanych z życiem codziennym na obcym terenie. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym wszyscy mogą zapoznać się z egzystencją w kraju pełnym możliwości jakim jest Szwecja. Jest to miejsce, gdzie możecie podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami, jak i informacjami, które będą pomocne dla mieszkańców Szwecji. Wiadomości te mogą być również pomocne dla osób mających zamiar odwiedzić jak i osiedlić się w Szwecji. Postaramy się informować na bieżąco o zmianach zachodzących w tym atrakcyjnym kraju. Będziemy szukać nowych możliwości rozwoju naszego wspólnego portalu. Zbieranie informacji, wskazówek oraz innych elementów życia w jednym miejscu pozwoli i ułatwi byt w nowym państwie. Współpracujemy już z wieloma osobami, w tym z Damianem Golcem i Michałem Majewskim autorami zdjęć znajdujących się na stronach portalu.

Zapraszamy wszystkich do współpracy.

Dziękujemy.
zespół Polacy w Skandynawii
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Szwecji
Posted by

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Szwecji

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Sztokholmie, Malmö i Göteborg

Obywatele polscy przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli oddać swój głos w jednej ze 176 obwodowych komisji wyborczych, utworzonych w tym celu w 88 krajach na wszystkich kontynentach. Głosując za granicą można oddać głos na kandydatów z listy okręgu wyborczego nr 4 (obejmuje m. st. Warszawa i 8 powiatów województwa mazowieckiego).

Na podst. art. 16 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. „ Kodeks wyborczy” (Dz.U. 21, Nr 112 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 kwietnia 2014 r. „w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą” (Dz.U. z 2014 r. poz. 509), Konsul RP w Sztokholmie podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Nr obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
  142   Kod pocztowy: 10-19 oraz 58-98 Sztokholm, Wydział Konsularny Ambasady RP Prästgårdsgatan 5 172 32 Sundbyberg – lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego, – lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  143   Kod pocztowy: 20-39 Malmö, Studiefrämjandet Ystadsgatan 53 214 44 Malmö – lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  144   Kod pocztowy: 40-57 Göteborg, Polonia Center / Związek Polskich Katolików Säveåns Strandgata 4 415 05 Göteborg

 

Okręgi wyborcze na terenie Królestwa Szwecji: http://www.sztokholm.msz.gov.pl/resource/9c411a17-5521-4434-93dc-df07b01433a0:JCR

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 25 maja 2014 r. w godz. 7:00 do 21:00

Osoby chcące wziąć udział w głosowaniu powinny znajdować się w spisie wyborców. Spis prowadzony jest przez Konsula RP w Sztokholmie.

Czynne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego mają obywatele polscy, którzy:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat,
 • nie zostali pozbawieni praw publicznych, wyborczych ani nie zostali ubezwłasnowolnieni prawomocnym wyrokiem sądu.

UWAGA:

 • Zgłoszenie do spisu wyborców może zostać dokonane najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów, tj. 22 maja 2014 r.;
 • Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej do 15 dnia przed dniem wyborów, czyli do 12 maja 2014 r.

Zgłoszenia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:

 1. ustnie,
 2. pisemnie pod adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie:

Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg

3.  telefonicznie (46) 8 56 482 907 lub 908

 1. telefaksem: (46) 8 56 482 910
 2. e-mail: sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl
 3. elektronicznie za pośrednictwem strony ewybory.msz.gov.pl  lub e-wybory.msz.gov.pl

Polecamy Państwu szczególnie tę ostatnią formę rejestracji. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • imię ojca;
 • datę urodzenia;
 • numer PESEL;
 • miejsce pobytu wyborcy za granicą;
 • numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz numer i datę jego wydania;
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku wyborców czasowo przebywających za granicą);

W przypadku osób chcących wziąć udział w glosowaniu korespondencyjnym dodatkowo:

 • oznaczenie adresu, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy (w obrębie okręgu konsularnego).

Zaświadczenie o prawie do głosowania:

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców może zgłosić najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. 23 maja, chęć uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwi mu oddanie głosu w dowolnym obwodzie do głosowania w kraju lub za granicą.

Wyborca może odebrać zaświadczenie, o którym mowa powyżej, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, można wysłać wyborcy zaświadczenie listem poleconym.

Polecamy artykuły:

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Kopenhadze

1 Możliwość komentowania Wybory do Parlamentu Europejskiego w Szwecji została wyłączona 2651 14 maja, 2014 Kalendarium, News, Polityka, Szwecja, Wydarzenia 14 maja, 2014

Popularne Newsy

Pomagamy

Aktualne i rzetelne informacje znajdą Państwa na łamach naszego serwisu Wirtualna Szwecja. Forum dyskusyjne, ogłoszenia oraz wszystko to co związane jest z życiem w Szwecji. Praca w Szwecji, życie w Szwecji, turystyka w Szwecji, pomoc w Szwecji to główne zagadnienia zawarte na łamach serwisu.

Zapraszamy do lektury!

WirtualnaSzwecja.pl
Portal Informacyjny dla Polaków w Szwecji
info@wirtualnaskandynawia.pl
obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej www.WirtualnaSzwecja.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.